ul. Kosmajska 139
11400 MLADENOVAC (Bataševo)
Srbija
tel. +381 11 823-0872
e-mail: belnik@pin.rs